ห้องสมุดโรงเรียน

ภาคกลาง

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
http://thai.net/uthai_kp

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )
http://members2.mweb.co.th/kpnschool

ร.ร. กรรณสูตศึกษาลัย
http://www.kanasoot.com

ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
http://www.bcc.ac.th

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
http://www.thai.net/kanchanaphisek

ร.ร. กำแพงเพชรพิทยาคม
http://user.school.net.th/~rungrude/board.htm

ร.ร. เขมภัทร์ศึกษา
http://web.school.net.th/kemapat

ร.ร. เขมะสิริอนุสสรณ์
http://www.kms.th.edu

ร.ร. คีรีวงศ์วิทยา
http://www.kiriwong.siampc.com

ร.ร. คุรุประชาสรรค์
http://www.khu.ac.th

ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์
http://www.chomsurang.ac.th

ร.ร. จิตรลดา
http://web.school.net.th/chitrala

ร.ร. เจ้าพระยาวิทยาคม
http://www.thai.net/chaophya

ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี
http://web.school.net.th/chalermkwanstree

ร.ร. ชินวร
http://www.chinavorn.ac.th

ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม
http://web.school.net.th/chainatpittayakom

ร.ร. ช่างอากาศอำรุง
http://www.chalee.th.edu

ร.ร. ชุมแสงชนูทิศ
http://web.school.net.th/ct

ร.ร. เซ็นคาร์เบรียล
http://comcenter.cjb.net

ร.ร. เซนต์ดอมินิก
http://www.sd.ac.th

ร.ร. เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
http://www.sf.ac.th

ร.ร. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
http://www.saintjoseph.ac.th

ร.ร. เซนต์หลุยส์
http://www.sl.ac.th

ร.ร. ฐานปัญญา
http://www.tharn.th.edu

ร.ร. ตาคลีประชาสรรค์
http://user.school.net.th/~psittich

ร.ร. เตรียมทหาร
http://web.schq.mi.th/~afaps

ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา
http://triamudom.moe.go.th

ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
http://www.tunschool.com

ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
http://www.tup.ac.th

ร.ร. ไตรมิตรวิทยาลัย
http://www.on.to/trimit

ร.ร. ทวีธาภิเศก
http://www.geocities.com/Tokyo/Flats/9046

ร.ร. ทิวไผ่งาม
http://www.tpg.ac.th

ร.ร. ท่าเรือ ''นิตยานุกุล''
http://www.thai.net/tharua

ร.ร. เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
http://wbac.wimol.ac.th

ร.ร. เทพศิรินทร์
http://www.debsirin.ac.th

ร.ร. เทพศิรินทร์
http://www.thai.net/debhistory/

ร.ร. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
http://user.school.net.th/~wetinj

ร.ร. นนทรีวิทยา
http://www.nonsi.th.edu

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
http://www.ntun.ac.th

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 3
http://www.bodin3.ac.th

ร.ร. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
http://geocities.com/nawamin_2000

ร.ร. นายเรือ
http://www.rtan.ac.th

ร.ร. เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
http://web.school.net.th/nernkharm

ร.ร. บรรจงรัตน์ ( ประถม )
http://user.school.net.th/~ruj

ร.ร. บางกะปิ
http://www.bangkapi.ac.th

ร.ร. บางแค
http://www.thai.net/bangkae

ร.ร. บางซ้ายวิทยา
http://www.thai.net/bangsai1

ร.ร. บางไทรวิทยา
http://www.geocities.com/bangsai2001

ร.ร. บางปะกอกวิทยาคม
http://www.bpk.ac.th

ร.ร. บางปะอิน
http://www.thai.net./bangpain

ร.ร. บางมดวิทยา
http://www.thai.net/bmv

ร.ร. บัวแก้วเกษร
http://www.geocities.com/Athens/Oracle/3440

ร.ร.ปัญญาวรคุณ
http://members.nbci.com/chaiwat_hp/epbimages/index.html

ร.ร.ไผทอุดมศึกษา
http://www.patai.th.edu

ร.ร.พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
http://www.pongsawadi.ac.th/

ร.ร.พรตพิทยพยัต
http://www.user.school.net.th/~supin

ร.ร.พระกุมารเยซู
http://www.geocities.com/Tokyo/Blossom/3381/school2.html

ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย
http://www.geocities.com/pkthai2002

ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย
http://www.thai.net/pkschool

ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 7
http://www.bdh7.org

ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์
http://www.pramanda.ac.th/

ร.ร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
http://www.se-ed.net/praram9

ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์
http://www.shc.ac.th

ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง
http://www.ptd.ac.th

ร.ร.พิชญศึกษา
http://www.thai.net/pichaya

ร.ร.พิชญศึกษา
http://www.thai.net/pichaya/index.html

ร.ร.พุทธมงคลวิทยา
http://www.geocities.com/phutthamongkhol/index.html

ร.ร.พัฒนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.thai.net/bdit

รร.โพธินิมิตรวิทยา
http://user.school.net.th/thaischool/suwan/

ร.ร. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.kc.thaischool.net/

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
http://web.school.net.th/mahidol-witthayanuson

รร.มะเซาะฮะตุดดีน 1
http://schoolnet.muslimthai.com/masoh

ร.ร. มารีย์อุปถัมภ์
http://www.geocities.com/upatham_th

ร.ร. แม่พระฟาติมา
http://user.school.net.th/~kriengsa

รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
http://www.dusitaram.ac.th

รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
http://thai.net/makut2_1

รร.มัธยมวัดหนองจอก
http://web.school.net.th/nj/

ร.ร. มัธยมศึกษาประชานิเวศน์
http://come.to/mpn

ร.ร. ยานนาเวศวิทยาคม
http://www.yan.moe.go.th

ร.ร. โยธินบูรณะ
http://www.yothinburana.ac.th

ร.ร. ระเบียบวิทยา
http://user.school.net.th/~kanjanap

ร.ร.ราชดำริ
http://geocities.comrd_school

ร.ร.ราชวินิต
http://rachawinit.ac.th

ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว
http://www.rwb.thaischool.net/

ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ
http://www.geocities.com/rbpschool

ร.ร.ราชินี
http://www.rajoni.ac.th

ร.ร.ราชินีบูรณะ
http://www.rn.ac.th/

ร.ร.รามบริรักษ์
http://www.ramborirux.com

รร.รังผึ้ง
http://rungpung.th.edu

ร.ร.รัตนาธิเบศร์
http://flying.to/rt

ร.ร.ลาซาล
http://www.rasalle.be.tf/

รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม
http://www.ladplakao.f2s.com

ร.ร.ลำลูกกา
http://www.geocities.com/lamlukka

ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
http://I/am/rittiyaschool

ร.ร. วชิรธรรมสาธิต
http://ns1.wt.ac.th/~sod/

รร.วชิรธรรมสาธิต
http://www.wt.ac.th

รร.วชิราวุฒิวิทยาลัย
http:// www.vajiravudh.ac.th

ร.ร. วรรณสว่างจิต
http://www.wsc.ac.th

ร.ร. วิทยานนท์
http://www.witayanont.com

ร.ร. วัฒนาวิทยาลัย
http://www.wattana.ac.th

ร.ร. วัดเกตุ ( ประชาราษฏร์บำรุง )
http://www.thai.net/watket

ร.ร. วัดเขมาภิรตาราม
http://www.khema.com

ร.ร. วัดช่องลม
http:/web.school.net.th/watchonglom

ร.ร. วัดดอนทอง
http://www.ccsao.ksc.co.th/donthong

ร.ร. วัดปทุมวนาราม
http://www.suntechnet.com/easypage/watpatumwanaram.html

ร.ร. วัดประยุรวงศาวาส
http://www.wpy.ac.th

ร.ร. วัดปริวาศ
http://thai.net/parivas

ร.ร. วัดไผ่ดำ
http://www.phaidam.f2s.com

ร.ร. วัดม่วงหวาน
http://web.school.net.th/muangwan

ร.ร. วัดราชาธิราช
http://www.smorai.th.edu

ร.ร. วัดเศวตฉัตร
http://www.thai.net/watsawet

ร.ร. วัดสะแกงาม
http://go.th/kagamth

ร.ร. วัดสังเวช
http://www.geocities.com/boon_phung

ร.ร. ศรัทธาสมุทร
http://www.geocities.com/satthasamutschool

ร.ร. ศรีพฤฒา
http://www.sripruetta.ac.th/

ร.ร. ศรีวิทยาปากน้ำ
http://www.sriwittayapaknam.ac.th

ร.ร. ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
http://www.thai.net.socho

ร.ร. ศิริวิทยา
http://siriwitthaya.cjb.net

ร.ร. เศรษฐเสถียร
http://welcome.to/setsatian

ร.ร. สกลวิทยา
http://www.geocities.com/sakolwitaya

ร.ร. สตรีนนทบุรี
http://satrinon.th.edu

ร.ร.สตรีวิทยา 2
http://www.sw2.ac.th

ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
http://www.mp.moe.go.th

ร.ร.สตรีวัดระฆัง
http://sr.ac.th

ร.ร.สตรีอ่างทอง
http://203.151.101.245

ร.ร.สมบุญวิทย์
http://www.thai.net/sombunwit

ร.ร.สรรพยาวิทยา
http://web.school.net.th/sapphaya

รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
http://203.159.65.6/

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
http://www.sk.ac.th/

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
http://www.skn.ac.th

ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
http://www.sbw100.cjb.net

ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
http://www.swu.ac.th/dsch/sec

ร.ร.สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
http://web.school.net.th/chula-Secondary

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.kus.ku.ac.th/

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
http://www.ru.ac.th/kids

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
http://www.satitpatumwan.com/

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
http://www.swu.ac.th/dsch/elem/

ร.ร.สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม
http://www/satit-rinp.com

ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
http://158.108.203.13/satit/

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ
http://www/geocities.com/SouthBeach/Sands/8747

ร.ร.สายปัญญารังสิต
http://www.geocities.com/saipanyarangsit

ร.ร.สายอักษร
http://saiakson.f2s.com

ร.ร.สารวิทยา
http://www.thai.net/srsc/

ร.ร.สิริรัตนาธร
http://www.geocities.comsirirattanathorn

ร.ร.สุดใจวิทยา
http://www.thai.net/sudjai

ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี
http://surasak.ac.th

ร.ร.สังคีตวิทยา
http://www.sangkeet.th.edu

ร.ร.โสมาภานุสรณ์
http://www.somapa.ac.th/somapa3/allso3.html

ร.ร.หนองเต่าวิทยา
http://www.geocities.com/nongtao_2000/

ร.ร.ห้วยกรดวิทยา
http://web.school.net.th/huaikrot/

ร.ร.หอวัง กรุงเทพ
http://www.horwang.ac.th

ร.ร.อนุบาลก้องหล้า
http://www.kongla.th.edu/thai/htm

ร.ร.อนุบาลจิตรเกษม
http://www.jitkasem.th.edu/

ร.ร.อนุบาลเซนต์จอห์น
http://stjohn.ac.th/Kindergarden/kg_th.html

ร.ร.อนุบาลทองฤทัย
http://www.tongruethai.th.com

ร.ร.อนุบาลวัชรชัย
http://www.pbn.inet.co.th/watcharachai

ร.ร.อนุบาลสามเสน
http://go.to/anubansamsen

ร.ร.อนุบาลอมรรัตน์
http://www.amornrat.th.edu/

ร.ร.อนุบาลอารีย์
http://www.areekind.th.edu/

ร.ร.อยุธยานุสรณ์
http://www.thai.net/ays/

ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย
http://www.thai.net/ayuthaya/

ร.ร. อรรถมิตร
http://attamit.hypermart.net/

ร.ร.อุดมศึกษากรุงเทพ
http://www.udomsuksa.ac.th

ร.ร.อุสิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
http://www.web.school.net.th/ulit/

ร.ร.อัสสัมชัญ
http://www.ac.ac.th/

ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์
http://www.asc.femini.st

ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
http://ashnes.th.edu

ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี
http://www.act.ac.th

ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม
http://act.ac.th

ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา
http://www.as.ac.th

ร.ร.อัสสัมชัญ สำโรง
http://www.acsr.ac.th/

ร.ร.แอ็ดเวนตีสเอกมัย
http://www.ae.th.edu/

วงดุริยางค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
http://www.benjamaband.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.geocities.com/nfeay2001

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
http://sgc.sg.ac.th

ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสีกัน (วัฒนนานันท์อุปถัมภ์)
http://www.thai.net/seekun

ศูนย์อินเทอร์เน็ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
http://internet.act.ac.th/

สถาบันการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.thai.net/chom/chom4.html

สามพรานวิทยา
http://www.sampran.th.edu

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
http:kpp.inet.co.th/-kppe00/

หมวดคอมพิวเตอร์ ร.ร.พรหมานุสรณ์
http://www.pm.i-p.com

ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนหอวัง
http://www.geocities.com/glr_hw

ภาคตะวันตก
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
http://www.geocities.com/huahin02th  

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
แนะนำประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ผู้บริหาร นโยบายของโรงเรียน
http://web.school.net.th/kanchananukroh/  

โรงเรียนแคทรายวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 12 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร (032) 352259
http://web.school.net.th/khaesai/  

โรงเรียนดอนยางวิทยา
ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
http://web.school.net.th/donyang/  

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ 144 หมู่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034) 541-1044 โทรสาร 542205
http://web.school.net.th/tmkwww/  

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
Tel. 034 - 511320
http://web.school.net.th/themk/  

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ตั้งอยู่ที่159 หมู่ 3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032 - 381186
http://web.school.net.th/bangpae/  

โรงเรียนบ้านวัง
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่๕ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อยจ.เพชรบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล๑-ป.๖
http://thai.net/choosak/index.htm  

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ที่ตั้ง 96 ถนนมนตรี สุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
โทร 032-337302 โทรสาร 032-321902
http://www.benjamarachutit.net/  

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร . (032) 611103
http://www.prachuabwit.ac.th/  

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
แนะนำประวัติความเป็นมาของโรงเรียน บุคลากร ผลงานของโรงเรียน
http://web.school.net.th/pakthopitayakom/  

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร.(034) 579228
http://web.school.net.th/panomthuan/  

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ตั้งอยู่ที่ 80 หมู่8 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ (032) 231011 โทรสาร (032) 231011
http://web.school.net.th/Phothawatthanasenee/  

โรงเรียนรักษ์วิทยา
138 ต.วังก์พง อ.ปรารบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
Tel. 032 - 621583 Fax.032 - 621292
http://www.thai.net/rakwit/  

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
แนะนำประวัติความเป็นมาของโรงเรียน การบริหารงาน แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียน
http://web.school.net.th/ratchaborikanukroh/  

โรงเรียนวันทามารีอา
เลขที่ 92 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
โทรศัพท์ (032) 360610-1 โทรสาร 360609
http://www.wantha.th.edu/  +A339

โรงเรียนวิสุทธรังษี
ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-511773
http://web.school.net.th 
 
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
ที่อยู่ 70/1 หมู่ 4 ต.บ้านเลิก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
http://web.school.net.th/somsakwittaya/  

โรงเรียนสารสิทธิ์ พิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ 76 ถ.สารสิทธิ์ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ (032) 301170 โทรสาร (032) 301140
http://www.sarasit.ac.th  

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034) 645-225
http://www.thai.net/songbadan  

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
240 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-511233 โทรสาร 032-533771
http://www.geocities.com/hv2001th  

โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
http://www.geocities.com/sangkla  

ภาคตะวันออก
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ที่อยู่ หมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทรศัพท์ (039) 581-192, 581-732 โทรสาร (039) 581-732
http://user.school.net.th/~tubtim  

โรงเรียนเครือวัลย์วิทยา
เปิดสอนสายสามัญตั้งแต่ ชั้น ม.1 - ม.6 นักธรรม-บาลี สำหรับพระภิกษุสามเณร
โทร. (038) 758074 758622 278785 282485 โทรสาร : 758074
http://www.geocities.com/chruawan   

โรงเรียนจุฑาทิพย์
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. (038) 551407, 839214
http://web.school.net.th/jutatip-school/  

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ตั้งอยู่เลขที่ 215 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000.
โทร : (038) 282078 , (038) 274079 โทรสาร : (038) 286079
http://www.geocities.com/cruonnet2001 

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ตั้งอยู่เลขที่ 11/2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-311068, 322268 โทรสาร 310935
http://www.sp.ac.th  

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
11 ถ.สุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ (038) 311133, 312784 โทรสาร (038) 323188
http://www.ds.ac.th  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
http://user.school.net.th/~chinipat  

โรงเรียนเทคนิคเบญจ
ถนน สุรชัย หลังห้างเฉลิมไทย 695/11ก. ถ. สุรชัย ต. มะขามหย่ง อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
Tel. (038) 286276,277837 Fax (038) 286276
http://www.thai-tech.ac.th/Tbj/index.htm  

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 6 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
http://www.thai.net/bothong/  

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
http://web.school.net.th/npw/  

โรงเรียนบ้านป้อมนคราสวาทยานนท์
แนะนำประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียน คณะผู้บริหาร และลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
http://web.school.net.th/pomnakarach/  

โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
ถ.ประชาส่งเสริม ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 443967 โทรสาร 443967
http://web.school.net.th/boonpratheepwittayakarn/  

โรงเรียนบุญสมอนุบาล
981 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000
http://www.boonsom.com/  

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต. ตลาด อ. เมือง จังหวัดจันทบุรี
โทร (039) 325990
http://www.bms.ac.th 
 
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ตั้งอยู่เลขที่ 342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
http://www.pn.ac.th
  
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ (038) 589123
http://web.school.net.th/Plangyao/  

โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 430 / 1-2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ (038) 421-316 โทรสาร (038)373-334
http://www.arunotai.ac.th  

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 190 หมู่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จ.ระยอง
http://www.thai.net/makutmuang  

โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดเขาสาป)
ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทรศัพท์ (038) 651493 โทรสาร (038) 652734
http://www.come.to/watkhaosap  

โรงเรียนมารดานุสรณ์
เลขที่ 36 ซอยท่าเรือจ้าง 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
http://www.mandanusorn.ac.th  

โรงเรียนมารีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 66 ถนนแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  25000
http://www.maree.ac.th  

โรงเรียนระยองวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ถ.ตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2100
โทรศัพท์ (038) 611010 โทรสาร (038) 614-332
http://www.rayongwit.net  

โรงเรียนศรียานุสรณ์
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ถ.ศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ (039) 311225 โทรสาร (039) 322122
http://web.school.net.th/sriya/  

โรงเรียนศรีราชา
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีารชา จังหวัดชลบุรี
http://web.school.net.th/SRC/  

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ (039) 311038,311360
http://www.geocities.com/swangpong/
  
โรงเรียนสถาพรพิทยา
30/2 หมู่3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-381504
http://user.school.net.th/~sathapor  

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลหนองมน 3 (บ้านแสนสุข) จ. ชลบุรี
โทร 038-390142 หรือ 038-745900 ต่อ 2244
http://www.acr.th.edu/  

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
29 หมู่ 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ (038)311055-6, (038)323797-9 โทรสาร (038)323805
http://www.acs.ac.th  

วงโยธวาทิตโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
เว็บไซต์วงโยธวาทิตโรงเรียนปราจิณราษฎรอำพรุง จ.ปราจีนบุรี ให้ข้อมูลดนตรีวงดุริยางค์โยธวาทิต
http://www.thai.net/marching  

สองภาษา
เป็นเว็บกลุ่มนักเรียนห้อง5/1 โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย กลุ่มสองภาษาร่วมกันทำขึ้นเพื่อความหรรษา
และความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกันการเรียนการสอน
http://www.songphasa.com  

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนะนำผู้บริหาร แจ้งข่าวประขาสัมพันธ์ด้านการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานประถมศึกษาฯ
http://www.8riw.com 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนกฤชานันท์และโรงเรียนในเครือ
ตั้งอยู่ที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทรศัพท์ 0-4226-1026
http://www.kritchanun.com 
 
โรงเรียนกระแชงวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์.045-628065
http://www.geocities.com/krachang_wit/  

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 443 หมู่ที่ 5 ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
โทรศํพท์ 045-661617 Fax 045-661420
http://www.geocities.com/kangwanwankaew_2000/  

โรงเรียนกันทรารมณ์
ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Tel (045) 651143, Fax (045) 636266
http://www.geocities.com/kr_school/  

โรงเรียนกัลยาณวัตร
ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-224427, 043-221511 Fax : 043-224175
http://web.school.net.th/kanlaya  

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 2 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
http://www.knw.ac.th  

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ตั้งอยู่ ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
http://user.school.net.th/thaischool/buncha/kaenwit.htm 
 
โรงเรียนขัติยะวงษา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.geocities.com/khatiyawongsa  

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์/โทรสาร (045) 679012
http://www.thai.net/jpn/  

โรงเรียนโคราชพิทยาคม
ที่ตั้ง 234 ถนนมิตรภาพ ซอย 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์. 044-213397,213398
http://www.geocities.com/koratschool/  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ ต.บางทราบใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
Tel. (042) 613616 Fax. (042) 613616
http://chulabhorn.hypermart.net  

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
http://203.151.190.124/cb  

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ต. เชียงยืน อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม 44160
โทร. (043) 781463 โทรสาร (043) 781326
http://web.school.net.th/Chiangyuen/  

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
136 ถนนโพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-221338, 222436, 249615 โทรสาร. 324873
http://www.donbosco.ac.th  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
121 หมู่ที่ 12 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทร. 042-721181 โทรสาร 042-72181 ต่อ 24
http://www.thai.net/triam_ne  

โรงเรียนทรายทองวิทยา
ตั้งอยู่ที่ อ.โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด
โทร.(043)595088
http://www.thai.net/sai_tong  

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
http://www.thai.net/thachang/  

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
อ. เมือง จ. นครพนม
โทร.(042)511509 ,511261
E-mail phanom_wit@thaimail.com
http://www.thai.net/nkpw/  

โรงเรียนนาจานศึกษา
ตั้งอยู่ถนนชุมแพ หนองบัวลำภู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
http://web.school.net.th/nachan/  

โรงเรียนนารีนุกูล
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-254484 ต่อ 132
http://www.narinukul.ac.th  

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 275 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
http://web.school.net.th/nkw/  

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 16 คุ้มศรีพิลา ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
http://geocities.com/bwkweb/  

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ. ชัยภูมิ 36240
http://web.school.net.th/bkv/  

โรงเรียนบ้านนาพิน
โรงเรียนบ้านนาพิน ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
http://www.geocities.com/napin2001/  

โรงเรียนบ้านนาเม้ง
ตั้งอยู่บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
http://geocities.com/nangmeng/  

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
http://se-ed.net/nootun  

โรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมา
เลขที่ 358 ถ.ราชสีมา - โชคชัย อ.เมือง นครราชสีมา
โทรศัพท์ (044) 241159 โทรสาร 257668
E-mail:anunp@school.net.th
http://www.thai.net/bwn/index.html  

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
600 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ (045) 240683-5, 262194 โทรศัพท์ (045) 262193
http://www.ubu.ac.th/home/ben/index.html  

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ 044 -551245 โทรสาร 044 - 552007
http://www.pwk.ac.th/
  
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
หมู่ที่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
http://user.school.net.th/~mchaweng  

โรงเรียนปากช่อง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
http://web.school.net.th/pakchong  

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ต.จีกแดก กิ่ง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์, 32140
โทรศัพท์ (044) 508180, 508181, 508179
http://www.thai.net/phanomdongrakwittaya  

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทรศัพท์ (043) 591338 , โทรสาร (043)591339
http://www.thai.net/pw2001 
 
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
ตั้งอยู่เลขที่ 144/1 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
http://thaitophit.com/patanadek  

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
Tel. (043) 414661
http://expage.com/page/suwat  

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ถ.จางสนิท อ.เมือง จ. ยโสธร 35000
http://www.yspit.coolmb.com  

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
http://rajsima.bnet.co.th  +A629

โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
ตั้งอยู่ที่วัด ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40260
โทรศัพท์ (043) 261767
http://www.geocities.com/watapra  

โรงเรียนวัดศรีสะอาด
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต. บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 แหล่งการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรและฆราวาสและเทคเนิคการสร้างสื่อการสอน
สำหรับครูโรงเรียนชนบท
http://se-ed.net/watsri  

โรงเรียนวารินชำราบ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.geocities.com/warinchamrap  

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000, โทรศัพท์ (044)515689
http://surincyber.hypermart.net  

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel./Fax 045-311260, 314709, 285589
http://www.sripatum.ubon.a-net.net.th/  

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทร : 0-4284-1409,10 แฟกซ์ : 0-4284-1795
อีเมล์ : srisongkramwit@yahoo.com
http://www.srisongkram.ac.th  

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ตั้งอยู่เลขที่ 372 ก ถนนบรรณาการ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
http://www.satrichai.ac.th  

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ตั้งอยู่ที่ อำเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-244415-6 โทรสาร 042-328960
http://web.school.net.th/rachinuthit/  

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
232 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทรศัพท์,โทรสาร 042-599238
http://www.thai.net/sr_2000/  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนะนำประวัติของโรงเรียน บุคลากร ศิษย์เก่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ลิงค์โฮมเพจของนักเรียน
http://satit.kku.ac.th/  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ (043) 743145 Fax. (043) 743146
http://www.msu.ac.th/satit/index.htm  

โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ถ.นพมาศดำรัส(นครสวรรค์) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-711585
http://www.sarakhampit.com  

โรงเรียนสิรินธร
ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
http://linuxfreesite.com/~sirindhorn/
  
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044)255739-40
http://www.thai.to/srn  

โรงเรียนสุรวิทยาคาร
372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1193 โทรสาร : 0-4451-5286
http://203.121.137.101/public  

โรงเรียนโสตศึกษา (โรงเรียนสอนคนหูหนวก)
สถานที่ตั้งถนนเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-221751
http://web.school.net.th/khon-kaen/  

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
เป็นโรงเรียนในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รวมประวัติ กิจกรรม ระเบียบการต่างๆ ของโรงเรียน
http://www.geocities.com/keang23en  

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ (043) 491131
http://web.school.net.th/songhong 
 
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
โทร. (042) 635113, 635487
http://web.school.net.th/nongsoong/  

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2386 สายห้วยราช-กระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
http://www.geocities.com/hrp2001br  

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
7-9 คหบดีอุทิศ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043- 512333,522902 โทรสาร 043-525552
http://web.school.net.th/piroj  

โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม
ตั้งอยู่ที่ 39/2 หมู่ 5 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง นครราชสีมา
Tel. 044 - 358148
http://www.i.am/lks_korat  

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ตั้งอยู่ที่ 150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
(045)245301 , 245449
http://www.anubanubon.ac.th  

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เลขที่ 3 ถ.เซนต์แมรี่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044)-270892-3, 272638-9 โทรสาร (044)-253569
http://www.acn.ac.th/  

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาที่ 6
http://www.acu.ac.th  

โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
ตั้งอยู่ที่ 340 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 45160 (043) 599085-6, 599372 โทรสาร (043) 599086
http://web.school.net.th/atsamatwittaya  

ศูนย์คอมพิวเตอร์พนาศึกษา
เว็บไซต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพนาศึกษา ข้อมูลการเรียนการสอน ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับอำเภอพนา
http://www.geocities.com/arkom_n  

สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัด พระราชบัญญัติการศึกษา ข้อมูลด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.geocities.com/onpecbr  

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองเรือ
ข้อมูลทั่วไป ในอำเภอหนองเรือ ข้อมูลการศึกษา รวบรวมเว็บไซต์โรงเรียนในอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.geocities.com/nongrua2000  

หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา จ. สระบุรี
ลิงค์เว็บไซต์สถาบันการศึกษาในจังหวัดสระบุรีและทั่วประเทศ หน่วยศึกษานิเทศก์ต่างๆ
http://www.thai.net/apichart  


ภาตใต้
โรงเรียนเกาะสมุย
ตั้งอยู่ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร 077-423233 Fax 077-423251
http://www.st.ac.th/samui/  

โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์
ที่ตั้ง 207 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ 075-699209
http://web.school.net.th/krangsan/  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
http://www.pcctrg.ac.th  

โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
สถานที่ตั้ง หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
โทรศัพท์ 076-421118 โทรสาร 076-431331
http://web.school.net.th/takuapasenanukul/  

โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทร. (077)547113-4
http://web.school.net.th/thakham/  

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 (ปัจจุบันหมู่ที่ 16) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โทรศัพท์ (077) 599179 โทรสาร (077) 599441
http://web.school.net.th/thasaeratchadapisake/  

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทร.(077)294159-60
http://www.st.ac.th/thasathon/ 

โรงเรียนทุ่งสง
ตั้งอยู่ที่ 44 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ (075)422039
http://www.geocities.com/tungsong  

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 317 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ (077)272061, 286024
http://www.thepmitr.th.edu  

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
เลขที่ 82 ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทร. (073) 611-246
http://web.school.net.th/t3kolok/  

โรงเรียนนิคมวิทยา
ถนนนิคมฯ - บ้านค่าย ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ (038) 636110
http://www.geocities.com/schat_am/  

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
 http://www.geocities.com/khaotanyong   

โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
http://www.thai.net/blw/  

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
แนะนำวงดนตรีไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ กิจกรรมของนักเรียน
http://user.school.net.th/~rattanap/ 
 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
http://web.school.net.th/paknumchompornvittaya/  

โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
http://web.school.net.th/pabonpittayakom  

โรงเรียนพนมศึกษา
หมู่ที่ 1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ fax (077) 399115
http://web.school.net.th/phanomsuksa/  

โรงเรียนพัทลุง
ตั้งอยู่ ณ ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษรีย์ 93000
โทรศัพท์ (074)613022 และ 612081
http://www.pt.ac.th/  

โรงรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
ตั้งอยู่เลขที่ 224/9 ถนนเทพกษัตริย์ ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต
http://pts.wimol.ac.th  

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวประศาสน์วิทยา
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 103/5 ถ.วิชัยสงคราม จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076)234482-3 โทรสาร (076)234482
http://welcome.to/thaihua  

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง ที่อยู่ 6 ถนนนคร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 212075.
http://www.pkw.ac.th/  

โรงเรียนมหาวชิราวุธ
19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ (074) 311006, 312598 โทรสาร (074)312598
http://www.mvsk.ac.th.  

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓
ตั้งอยู่ที่ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. 077-211439; โทรสาร 077-211440
http://www.st.ac.th/patchara/  

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทร. (075) 281474
http://www.geocities.com/rathachanupathum  

โรงเรียนโยธินบำรุง
หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075 - 313271 - 3
http://www.thai.net/yb/  

โรงเรียนรังผึ้ง
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
http://web.school.net.th/rungpung
  
โรงเรียนรัตนศึกษา
ถ.ทุ่งสง-นาบอน ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-411539, 411915
http://nakhonsi.com/rs/  

โรงเรียนรัตนศึกษา ชนปรีดา
ตั้งอยู่ที่ 52 ถนนชนปรีดา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075-411135
http://www.ratana.th.edu  

โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
http://www.geocities.com/rasada_n/page1.html  

โรงเรียนละแมวิทยา
หมู่ 10 ส.ละแม ต.ละแม อ.ละแม จังหวัดชุมพร 86170
http://web.school.net.th/lamaewitthaya/  

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
หมู่ที่ 6 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร (075) 374794 โทรสาร (075) 391051
http://web.school.net.th/lansaka/
  
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076 - 260508 โทรสาร 076 - 260510
http://web.school.net.th/vrs/  

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
ตั้งอยู่ที่ 55 หมู่ 5 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
http://www.wutichai.cjb.net  

โรงเรียนศรียาภัย
ที่ตั้ง 149 ถนนพิศิษฐพยาบาล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โทร. 077-511221, 503375-6 โทรสาร ต่อ 110
http://web.school.net.th/sriyapai/  

โรงเรียนศรียาภัย
147 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-503376
http://user.school.net.th/~srithara  

โรงเรียนศรีอรุโณทัย
71 ถ.ท่าเมือง อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร 077-811813
http://Geocities.com/SRIARUNOTHAI_2000  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 55 หมู่ที่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://web.school.net.th/songkroa-st/
  
โรงเรียนสตรีพังงา
ที่ตั้ง 204 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
http://web.school.net.th/spng/  

โรงเรียนสตรีภูเก็ต
1 ถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-211034,076-222368 โทรสาร 076-219522
http://www.geocities.com/Athens/Column/2727  

โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ตั้งอยู่ถนนอำนวยราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
http://thai.net/sthing  

โรงเรียนสวีวิทยา
ที่ตั้ง : ถนนสวี-บ่อคา ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทร. (077)531217,583457 Fax. 531507
http://web.school.net.th/sawi-somchai/  

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
196 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
Tel. (077) 511-014 Fax. (077) 511-995
http://web.school.net.th/saard/  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ
Demonstration School PSU Pattani
http://www6.ewebcity.com/satit/  

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.st.ac.th/  

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Tel: 077-272104 Fax:077-286727
http://www.st.ac.th/suratpit/  

โรงเรียนแสงทองวิทยา
145 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074 - 235101, 243595
http://www.saengthong.cjb.net/  

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90290 โทรศัพท์ (074)251886 โทรสาร (074) 251173
http://web.school.net.th/hatyairatprachasun/  

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
http://www.yorwor.com  

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณวงศ์
180/1 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.074-246964, 343229 โทรสาร. 074-342953
http://web.school.net.th/suwanwong/
  
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร(073)511292 โทรสาร(073)513246
http://schoolnet.muslimthai.com/attarkiah/ 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
29 หมู่10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ (038)311055-6, (038)323797-9 โทรสาร (038)323805
http://www.acs.ac.th/  

โรงเรียนอาซิซสถาน
ตั้งอยู่เลขที่ 119 ม.7 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
โทรศัพท์ (073) - 431119 & โทรสาร (073) - 358099
http://www.geocities.com/azizstan  

โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
เป็นโรงเรียนสอนทางด้านศาสนาและภาษาอาหรับ วิชาสามัญ สายอาชีพ
http://www.geocities.com/alawiah_edu/index.html  

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์ 075-356442 075-342930 โทรสาร 075-343716
http://www.onpec.moe.go.th/nks.htm  

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
เว็บไซด์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    ผลงานตามภารกิจการจัดการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี
http://www.pn.psu.ac.th/spj.pattani  

สุราษฎร์พิท ฟอร์ ยู
โฮมเพจสนับสนุนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา    นำเสนอในด้านการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในโรงเรียน ส่งคำชม ส่งเบาะแสให้ฝ่ายปกครองของโรงเรียน
http://www.geocities.com/suratpit4u  


ภาคเหนือ

จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
สถานที่ตั้งโรงเรียน ถนน พิษณุโลก – วัดโบสถ์ (สายเก่า) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก
http://www.pccpl.ac.th  

บ้านสภาพร
ตั้งอยู่เลขที่ 17/3-4 ถ.สนามกีฬา ซ.4 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 215436 โทรสาร (053) 214044
http://bansapaporn.com  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตำบลน้ำชุน อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัส 67110
โทร 056 - 720488
http://www.geocities.com/kanchanapisek/page_1.htm  

โรงเรียนเขลางค์นคร
ตั้งอยู่เลขที่ 396 หมู่ 12 ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง, 2100 .
โทรศัพท์ : 66-54-226932 ห้อง Com. ต่อ 122, 66-54-230698, 66-54-230603
แฟกซ์ : 66-54-222954
http://home.talkcity.com/ScholarSt/khelang/index.html  

โรงเรียนจักรคำคณาทร
ตั้งอยู่ถนนสาย ลำพูน-ป่าซาง ตำบลบ้านสันดอนรอม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
http://www.chakkham.ac.th 
 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ตั้งอยู่ที่ 371 หมู่ 1 ถนน แจ้ห่ม- วังเหนือ ตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
http://www.cws.ac.th  

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 50000
โทร : 66-53-241039, 244654 แฟกซ์ : +66-53-249152
http://www.dara.ac.th/  

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ที่อยู่ 554 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรย จังหวัดเชียงราย 57000.
โทร. (053) 711450 โทรสาร(053) 711471
http://www.damrong.ac.th  

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
เลขที่ 253 ถนนสายบ้านแก่ง - น้ำอ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
http://web.school.net.th/trontrisin/
  
โรงเรียนตรีทศ
ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ 3 ห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร: 66-53-301500-6 ต่อ 5002 แฟกซ์ : 66-53-301507
http://www.tridhos.ac.th/  

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลอ้อนส์มหาจักร 9
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกี้ดช้าง อำเภอแตง จังหวัดเชียงใหม่
http://chaipat.au.edu/lunch/chiangmai/mahajaka.html  

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านถิ่น อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทร (054) 645656 - 7 โทรสาร (054) 645502
http://web.school.net.th/tinopat/  

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
ตั้งอยู่เลขที่ 399 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร.054-217536
http://www.ms4lp.com  

โรงเรียนนครไทย
ที่ตั้ง 265 หมู่ 4 บ้านหนองน้ำสร้าง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ (055)389003-4
http://web.school.net.th/nakhonthai/  

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 323 หมู่ 9 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ (054) 741-701, โทรสาร (054) 714-675
http://www.thai.net/nanpracha  

โรงเรียนนารีรัตน์
เป็นโรงเรียนรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 054-511124, 511500, 522263
http://www.phrae-edu.com/nareerat/  

โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่
http://user.school.net.th/~sutiporn  

โรงเรียนบ้านปลักแรด
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
http://bpr44.tripod.com/school.html  

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
http://web.school.net.th/banpongnoi/ 
 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 227603 , 315183 , 230432 โทรสาร (054) 222122
http://www.bwc.ac.th  

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน อาคารสถานที่ ผลงานของนักเรียน
http://www.pracharat.f2s.com  

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร : 66-53--242016, 242038, 242550 แฟกซ์ : 66-53-306509, 306415
http://www.prc.ac.th/  

โรงเรียนปัว
ตั้งอยู่เลขที่ 266 ถนนวรนคร หมู่ที่8 ต.ปัว อ.ปัว จ. น่าน
โทรศัพท์ 054-791243
http://web.school.net.th/pua/ 
 
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 5 ถ.พิศาล อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110.
โทรศัพท์ : 054-451785 โทรสาร : 054-416054
E-mail : charoonb@school.net.th
http://web.school.net.th/piyamit/ 
 
โรงเรียนเปี่ยมเมธี
โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาลัย (ป.ว.) 266 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 41122, 416213
โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร (ป.ว.ค.)๒๐๘ ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.440615
http://web.school.net.th/piam  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 97 ถนนประตูชัย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
http://www.ppk.ac.th  

โรงเรียนพาณิชยการ
ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนคชสาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
http://www.ccc.ac.th/ 
 
โรงเรียนพานพิทยาคม
โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-721512
http://www.geocities.com/phanpit43/  

โรงเรียนพิชัย
ที่อยู่ หมู่ 3 ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ (055) 421402
โทรสาร (055) 421406
http://web.school.net.th/Phichai/  

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 28 ถนนวังจันทน์ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
http://www.pp.ac.th/  

โรงเรียนเพชรละครวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-724576
http://web.school.net.th/petlakorn/  

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
118/2 Moo 5 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 6653-245570-5 โทรสาร +6653-245571
http://www.montfort.ac.th  

โรงเรียนแม่แตง
ตั้งอยู่ที่ 115 หมู่ 8 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร.(053) 471102
http://www.maetang.ac.th/  

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 688 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำงาม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180
โทรศัพท์ (053)297520, 860292
http://www.maerim.ac.th  

โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
315 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 053 - 681250
http://web.school.net.th/boripat/  

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
http://www.thai.net/mps_12  

โรงเรียนรังษีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
http://www.rsv.ac.th  

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
http://www.thai.net/regina  

โรงเรียนลองวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 167 หมู่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
โทร. (054)581439 โทรสาร. (054)583003
http://web.school.net.th/longwit/  

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ 055-799035 โทรสาร 055-799304
http://web.school.net.th/watchiraprakarn-wittayakom/  

โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทร (055) 311129 โทรสาร (055) 311222
http://web.school.net.th/wangtong/  

โรงเรียนวัชรวิทยา
ตั้ง ณ เลขที่ 39 ถนนเทศบาล2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
http://www.watchara.th.edu/  

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ตั้งอยู่บนถนนบุญเรืองฤทธิ์ หายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100.
โทร : 277151 แฟกซ์ : 277452
http://user.school.net.th/~noiekiat  

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อำภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทร.053-599229, 570363 Fax.053-570279
http://web.school.net.th/wiangjedee/  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 6 ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
http://web.school.net.th/jit/  

โรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ตั้งอยู่เลขที่ 27 อินใจมี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ (055) 416-601-31 ต่อ1695
http://www.thai.net/satit_riu/  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นหน่วยส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ อยู่ในความควบคุมและอำนวยการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมต้น ถึงมัธยมปลาย
โทร : 053-944247 แฟกซ์ : 053-221285
http://www.satitcmu.ac.th  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
เลขที่ 159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ (053)711018 โทรสาร (053)713003
http://www.samakkhi.ac.th  

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
284 หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel. (053) 321254 422782 Fax. (053) 422783
http://www.sarapee.ac.th 

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ 134 หมู่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ (053)311363 , 355216 โทรสาร (053)311360, 355216
http://www.geocities.com/sanpatong_school  
 
โรงเรียนเสด็จชยางค์กูลวิทยา
ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัส 52000
โทร (054) 342190 โทรสาร (054)342191
http://web.school.net.th/sadet/ 
 
โรงเรียนหอพระเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเถอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-430298
http://www.geocities.com/hopraschool/ 
 
โรงเรียนอนุบาลแพร่
ตั้งอยู่ เลขที่ 57 หมู่ 2 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
http://www.geocities.com/anuban12/  

โรงเรียนอนุบาลลำปาง เขลางค์รัตน์อนุสรณ์
ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 2 ถนน จามเทวี ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 313931 โทรสาร (054) 313546
http://www.anubal-lp.ac.th/number1.htm
  
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประวัติความเป็นมา กิจกรรมที่น่าสนใจ หน้าที่และการทำงานของ
คณะอาจารย์ในตำแหน่งต่าง ๆ
http://anuballamphun.ac.th  

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, 63110.
โทร : 055-531094 แฟกซ์ : 055-532367
http://www.thai.net/sappha/ 
 
สำนักงานการประถมศึกษา
ถนนลำปาง-งาว ม.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. (054) 335068-9, โทรสาร (054) 335065
http://www.geocities.com/lampang_ped  

สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอภูกามยาว
แนะนำโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดพะเยา
http://www.geocities.com/pukamyao

 
 
บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
78/3 หมู่ 7 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2791-8888 โทรสาร 0-2791-8899
SOMAPA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
78/3 Moo 7 Prayasuren Rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510
Tel : 0-2791-8888 [Auto] Fax : 0-2791-8899